O projektu

O PROJEKTU

Projekt „Touch the Music – Music the Art of the Soul“ (EHP-CZ06-MGSPA17-2-294-01-2014 Touch the Music – Music the Art of the Soul, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska) vychází z představy autorů, že hudba je univerzální jazyk lidstva, ktery´ nezná hranice a že hudba má obrovsky´ potenciál spojovat. Tento sjednocující element je hlavním tématem projektu. Cílem projektu je uspořádání vícedenního mezinárodního hudebního festivalu v koprodukci s norským partnerem Tou Scene AS a dalšími partnery a uspořádání tzv. „mini-festivalu“ v norském Stavangeru. Tyto hlavní aktivity projektu budou následovány doprovodnými akcemi typu „Ozvěn festivalu“.

Koncepce projektu vychází z netradičního pojetí, které se zaměřuje na aktivní spoluúčast publika a veřejnosti na dění festivalu, a která si klade za cíl ukázat hudbu, zvuk a tvorbu hudby samotné z různých úhlů pohledu (její vznik, smysl a neobvyklou tvorbu zvuků, využití materiálů i nástrojů), zejména produkci hudby na netradiční nástroje. Smyslem projektu je probudit v návštěvnících fantazii k tvorbě vlastní hudby bez omezení a pravidel.

Jedním z výstupů projektu bude “hrací park”, kde budou instalována originální umělecká díla přímo vytvořená pro realizaci festivalu. Další rozměr komunikace a mezinárodního propojení s veřejným prostorem zajistí koncept „virtuálního okna“ do partnerského státu. Okna budou instalována jak v průběhu konání festivalu, tak i před jeho začátkem, a to přímo v místě českého festivalu, i v místě partnera, a budou tak představovat symbolicky´ most umocňující hlavní myšlenku festivalu – hudba spojuje. Hlavní letní festival bude mít dvě úrovně. V první úrovni festivalu vystoupí hudební uskupení a umělci, kteří se zabývají hrou na netradiční nástroje či jejich výrobou, a kteří budou moci širokému publiku představit a ukázat různé možnosti produkce hudby. Druhou linií festivalu bude samotné zapojení veřejnosti do tvorby hudby a zvuků jak prostřednictvím konkrétních workshopů, tak v rámci „hracího parku“, kde budou různé netradiční nástroje volně přístupné, a kde si je budou moci návštěvníci sami vyzkoušet. V duchu hlavních myšlenek projektu „hudba jako univerzální jazyk lidstva a hudba spojuje“ je do projektu zapojen také norsky´ partner, jehož spoluúčast představuje konkrétní zhmotnění těchto principů. Celkové propojení těchto aktivit s partnerem bude umocněno instalací tzv.„virtuálních oken“.

Realizátoři projektu

INCOGNITI o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, zejména aktivních umělců, pořadatelů, sociálních pracovníků, jejichž cílem je rozvíjet a realizovat lidskou kreativitu prostřednictvím komunitní práce a všech žánrů umění.

Realizační tým je ve složení – David Matějíček (art director), Renata Lederová (projektová manažerka), Jiří Grauer (produkční)